Center for People and Buildings

U bent hier: >>Evidence Based Reasoning: twee jaar later

Evidence Based Reasoning: twee jaar later

18 juni 2008

In 2006 adopteerde het CfPB de Evidence Based Reasoning (EBR) methode. EBR helpt bij het met elkaar verbinden van onderzoek en praktijk en zorgt voor een goede verankering van de onderzoekstaak.

In mei 2006 vierde het Center for People and Buildings haar eerste lustrum onder de noemer ‘verhalen, feiten en bewijzen’. Met ons eerste lustrum wilden we een kritische manier van denken over kennis in de werkomgeving op gang brengen. De werkconferentie was een begin van een gezamenlijke reis rondom het thema Evidence Based Reasoning (EBR). Inmiddels zijn we twee jaar verder. Binnen onze eigen organisatie hebben we onze koffers inmiddels gepakt en zijn we op reis gegaan. Tweemaandelijks reserveren we een hele dag in onze agenda om kritisch te reflecteren; op ons eigen werk, op het werk van anderen en op elkaar. De sessies kennen een heldere lijn waardoor we steeds beter bewust zijn van de inhoud van het beredeneren op basis van feiten terwijl we ook de waarde van verhalen kunnen inzien. Vragen die naar voren komen hebben betrekking op fundamentele wetenschapsfilosofie, zoals ‘wat is kennis’ en ‘wat maakt kennis valide’. Maar ook hele praktische vragen komen naar voren, zoals ‘hoe stel ik een onderzoeksplan op’ en ‘hoeveel interviews moet ik eigenlijk afnemen’. Onze projectvoorstellen bevatten voortaan standaard een paragraaf over de inpassing in het onderzoeksveld en de onderzoeksprogramma’s. Ook proberen we kaderprogramma’s op te starten met overkoepelende thema’s zoals trends in de werkomgeving, vergrijzing en arbeidsproductiviteit. Op deze manier gebruiken we verhalen om inspiratie op te doen om feiten te verzamelen en bewijzen neer te leggen. In het kader van het tweede lustrum in 2011 willen we onze EBR activiteiten bundelen in een CfPB onderzoeksmethodiek, een review artikel en een internationaal boek. We houden u op de hoogte van deze activiteiten.

We hopen u ook te ontmoeten tijdens onze reis. Misschien bent u ons al tegen gekomen in verschillende vakbladen zoals Facility Management Magazine. We organiseren ook regelmatig workshops en informatiebijeenkomsten om kennis te delen. En 20 november staat de CfPB werkconferentie weer op de agenda. Dit jaar zullen we ons werk ook internationaal op congressen presenteren om feedback te ontvangen van onze internationale collega’s. Onze koffers worden steeds voller. Het boek met onze reiservaringen begint langzaam vorm te krijgen!

Meer informatie

Nieuwsbrief Evidence-Based Management: klik hier

Artikel Harvard Business school over Evidence Based Management: klik hier