Center for People and Buildings

U bent hier: >>Flexibel kantoorconcept over hoogtepunt heen?

Flexibel kantoorconcept over hoogtepunt heen?

30 januari 2008

Op 25 januari verscheen in Binnenlands Bestuur een interessant artikel over flexibele kantoren. Vastgoeddeskundige Edwin Mulder, directeur bij DTZ Zadelhoff, stelt in het artikel dat het flexibel kantoorconcept over zijn hoogtepunt heen is. Het bedrijfsleven zou de investeringskosten in apparatuur en meubilair te duur vinden. Alleen de publieke sector zou nog investeren in flexconcepten en kantoorinnovatie. Gevraagd om een reactie geeft Theo van der Voordt, senior onderzoeker bij het CfPB, aan dat hij dit beeld niet herkent. Organisaties passen kantoorinnovatie wel doordachter toe. In een toelichting zet Theo de voor- en nadelen en randvoorwaarden van het flexibel kantoorconcept helder op een rij.

In het artikel Zonder vaste verblijfplaats wordt verder ingegaan op de invoering van het flexibel kantoorconcept bij een aantal gemeenten en de provincie Overijssel.