Center for People and Buildings

U bent hier: >>Huisvestingsmanagement: Van Strategie tot Explo...

Huisvestingsmanagement: Van Strategie tot Exploitatie

21 juni 2017

Huisvestingsmanagement: Van Strategie tot Exploitatie

In juni 2017 publiceerde Noordhoff Uitgevers uit Groningen de tweede herziene druk van het boek Huisvestingsmanagement: van strategie tot exploitatie. Dit boek is geschreven door Theo van der Voordt, hoofddocent en onderzoeker aan de TU Delft en senior onderzoeker bij het Center for People and Buildings, en Jan Gerard Hoendervanger en Jaap Wijnja, beiden docent aan de Hanzehogeschool Groningen.

Inhoud

Het boek presenteert een overzicht van theorieën, modellen, data en handige tools voor het effectief en efficiënt aansturen van de huisvesting. Het boek laat zien hoe organisaties hun behoefte aan huisvesting in kaart kunnen brengen, deze vraag kunnen toetsen aan het huidig aanbod, en een huisvestingsstrategie kunnen ontwikkelen die past bij de missie, visie en strategie van de organisatie. Verder bespreekt het boek de inhoud en input voor programma’s van eisen, businessmodellen, de betrokken actoren en hun belangen, het implementeren van huisvestingskeuzes (muteren en exploiteren), en de manier waarop huisvesting binnen de organisatie gepositioneerd kan worden.

Nieuw

In deze tweede druk zijn de laatste inzichten opgenomen over toegevoegde waarde van vastgoed, leegstand en herbestemming naar nieuwe functies, en de toekomst van huisvesting en huisvestingsmanagement. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de veranderingen in vraag en aanbod, het werken met persona’s,  slim en duurzaam bouwen, co-makership, en de veranderende rollen en competenties van huisvestingsmanagers.

Ruim aandacht voor werk CfPB

Het werk van het Center for People and Buildings krijgt in het boek eveneens ruim aandacht, onder meer door de presentatie van de percentages tevreden en ontevreden medewerkers in diverse typen kantoren (de zogenaamde CfPB-Benchmark), en de bespreking van diverse tools zoals het werkomgevingsdiagnose-instrument WODI, de WerkplekWijzer, het Werkplekspel, en het Huisvestingskeuzemodel. Leuk om te lezen is dat de oprichting van het Center als een van de mijlpalen wordt beschouwd voor de verdere “evidence based” onderbouwing van het ontwikkelen, aanpassen en beheren van huisvesting.

Toepassing

De auteurs hebben zich ingezet om met dit boek bruggen te slaan tussen de vakgebieden Corporate Real Estate Management (CREM) en Facility Management (FM), theorie en praktijk, en onderwijs en onderzoek. Het boek wordt  veelvuldig als tekstboek gebruikt op hogescholen en universiteiten en blijkt ook voor de praktijk een handig naslagwerk ter ondersteuning van het strategisch aansturen van de huisvesting en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Link naar de Noordhoff website:  https://catalogus.noordhoffuitgevers.nl/shop/nu/huisvestingsmanagement-p-is-9001873243-2--34