Center for People and Buildings

U bent hier: >>Onderwerpen CfPB-kennisagenda 2017-2019 bekend

Onderwerpen CfPB-kennisagenda 2017-2019 bekend

9 februari 2017

Onderwerpen CfPB-kennisagenda 2017-2019 bekend

In twee bijeenkomsten is met werkplekexperts en eindgebruikers nagedacht over de onderwerpen die het meest interessant zijn om de komende tijd te onderzoeken. Daarmee is een eerdere longlist van onderwerpen teruggebracht tot de volgende top 5:

  • Vitaliteit en gezondheid
  • Flexibiliteit van gebouw, mens en werkomgeving
  • Individuele keuzes in de werkomgeving
  • Organisatie van werk en nieuwe werkvormen
  • Smart Business Cases

In ons lustrumboekje (link) vindt u een eerste uitwerking van de kennisvragen.

Vervolg

De komende maanden volgen kick-off bijeenkomsten waarin de onderzoeksplannen gepresenteerd en verder aangescherpt zullen worden. Tevens zullen deze bijeenkomsten gebruikt worden om partijen uit te nodigen tot participatie en mede-financiering.  We streven naar deelname door veel partijen.

Deelnemen?

Als een onderwerp u aanspreekt en u daar direct al met ons over van gedachten wilt wisselen dan kunt u zich richten tot Wim Pullen.

We houden u op de hoogte via berichtgeving in de CfPB nieuwsbrief (wilt u die ontvangen? klik hier) , via onze website, LinkedIn en Twitter.