Center for People and Buildings

U bent hier: >>Personalisatie in het flexibele kantoor: niet t...

Personalisatie in het flexibele kantoor: niet te vermijden

12 november 2008

Personalisatie in het flexibele kantoor: niet te vermijden

Het CfPB geeft afstudeerders gelegenheid om mee te lopen in zijn projecten. In dat kader heeft Sandra Brunia van de VU onderzoek gedaan naar het fenomeen personalisatie in een kantoor zonder vaste werkplekken.

Menselijke basisbehoefte

Personalisatie van de werkplek past niet bij het concept van een flexibel kantoor waar niemand een eigen vaste werkplek heeft. Personalisatie is echter een menselijke basisbehoefte die gerelateerd is aan zaken als identiteit, emotie, controle, comfortgevoel, status, werktevredenheid en productiviteit. Ook als het expliciet verboden is blijken veel mensen toch een persoonlijk tintje te geven aan ‘hun’ (tijdelijke) werkplek. Ondanks een verbod op personalisatie personaliseert circa 60% van de medewerkers van organisatie X, waar het onderzoek (veldstudie en interviews) plaatsvond, de werkplek. Er zijn verschillende manieren van personalisatie, zoals: voorwerpen op het bureau zetten zoals familiefoto’s, koffiekoppen, planten, gewonnen bekers, eigen prullenbak, eigen toetsenbord. Verder het verplaatsen van het meubilair en het ophangen van bijvoorbeeld kalenders. Ook het claimen van een vaste werkplek door het achterlaten van spullen en posters kwam voor, vooral door groepen. Buiten persoonlijke en werkgerelateerde personalisatie door middel van voorwerpen en meubilair, is er ook een meer mentale vorm van personalisatie: het leggen van sociale contacten om de omgeving daarmee comfortabel en vertrouwd te maken.

Sandra concludeert dat "als personalisatie verboden is, medewerkers manieren zoeken om het toch te doen."

Meer informatie:

Rapport "Personalization in non-territorial offices: a study of a human need": klik hier