Center for People and Buildings

U bent hier: >>Prestatieverbetering door uw kantoor?

Prestatieverbetering door uw kantoor?

23 november 2017

Levert investeren in het binnenklimaat van uw kantoor een toename van de arbeidsproductiviteit op? Je zou het denken: frissere lucht, beter licht, goede temperatuur en geen storing door  herrie  en ongewenst geluid doen wonderen. Maar is dat ook zo? Kun je zo’n investering terugverdienen door de stijging van de arbeidsproductiviteit.

Het antwoord luidt: dat hangt er van af…

Een paar maanden geleden raakte het CfPB betrokken bij deze vraagstelling omdat het programma Kantoor vol Energie met deze vraag naar ons toe kwam: Levert  investering in binnenklimaat, naast energie verbetering, ook productiviteitsgroei? Kun je rekenen aan die groei, kun je redeneren over productiviteitspercepties en welke plek neemt binnenklimaat dan in ten opzichte van bijvoorbeeld een prettiger sociale groep collega’s of invloedrijke managers of het aanbod van extra ondersteunende diensten om je werk beter te doen?

Om de vraag te beantwoorden hebben we een simulatiemodel gemaakt en dat medio november gepresenteerd is aan een deskundige begeleidingscommissie, samengesteld met klinkende namen uit de installatiebranche en onderzoekswereld.

Een eerste test op het gebouw van de Bouwcampus in Delft leert dat productiviteitsstijging kan liggen tussen €68 en €151 per m2. Dat is afhankelijk van behoorlijk wat aannames en in het model te waarderen factoren. Zoals de kwaliteit van het gebouw en de te nemen verbetermaatregelen, wat is de gemiddelde omzet per mens, hoeveel m2 gebruikt die medewerker daarvoor? Maar ook: welk aspect van het binnenklimaat is belangrijker voor productiviteitstoename. In het ene geval kan het temperatuur zijn, in het ander geval geluid, licht of lucht of juist een combinatie van deze vier factoren. Vandaar ons antwoord: het hangt ervan af.

Het model is gebouwd na het lezen van veel wetenschappelijke literatuur, o.a. de studie van BBA Advies gaf aanleiding om te kijken of in de periode 2014-2017 nieuwe inzichten zijn gepresenteerd. En ja, dat bleek zo te zijn.  De oproep luidde vooral om binnenklimaataspecten in hun onderlinge relatie te bestuderen en om effecten te onderzoeken in veldstudies.

De bespreking van het simulatiemodel in de begeleidingscommissie leverde heel wat op waarmee het CfPB verder kan om tot een eerste afronding te komen:

  • De uitkomsten uitgedrukt in procentuele groei van arbeidsproductiviteit zijn vertrouwenwekkend: geen grootspraak over tientallen procenten, maar bescheiden groei;
  • De redenering in het model is logisch, de literatuur is goed gebruikt, verder validatie door grootschalige simulatie is nodig;
  • De ontwikkeling van functionele kwaliteiten over binnenmilieu kan beter;
  • Er zit potentie om het model te integreren in toonaangevende internationale kennis en publicaties, zoals REHVA/ISSO publicatie over binnenmilieu en productiviteit;
  • Het is mooi dat mensgericht kennis van CfPB geïntegreerd wordt met technische binnenmilieu kennis;
  • Het simulatiemodel vraagt om een goede beschrijving en handleiding voor adviseurs en installateurs.

In onderstaand schema is aangegeven waar we staan (november 2017) en wat we nog gaan doen tot februari 2018. Dat begint met een tussenrapportage aan de financiële sponsors zoals Kantoor vol Energie, Stichting PIT en BAM. Het uitvoeren van een simulatie gaat ons veel leren over het gedrag van het model bij uiteenlopende inputfactoren. Dat wordt samengebracht in een eindrapportage waarin we ook een aanbevelingen doen over het gebruik met o.a. een voorstel doen een testprogramma in de praktijk.

Blijf ons volgen want dit model kan een bijdrage gaan leveren om systematisch en samenhangend te redeneren over binnenmilieu, energiehuishouding en menselijke productiviteit in kantoorgebouwen.