Center for People and Buildings

U bent hier: >>Try-out workshop Een werkplek voor iedereen

Try-out workshop Een werkplek voor iedereen

19 juni 2014

Try-out workshop Een werkplek voor iedereen

Woensdag 28 mei organiseerde het Center for People and Buildings als try-out de interactieve workshop ‘Een werkplek voor iedereen’. De titel van de workshop verwijst naar de Participatiewet die  per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Deze wet heeft tot doel om mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten instromen in regulier werk. Werkgevers en werknemers worden volgens de wet gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de optimale werkplek voor deze categorie medewerkers  – een onderwerp waarover relatief nog weinig bekend is. En daarmee heeft dit onderwerp naast een belangrijke menselijke kant ook een urgent belang.

Lezingen

In het programma voor de pauze vertelden Noks Nauta en Gemma Geertshuis over de overgevoeligheid van  hoogbegaafden op het werk. Deze mensen reageren sneller dan anderen op bijvoorbeeld geluids- en lichtbronnen,  geuren, de inrichting van een ruimte of het voelen van natuurlijke of synthetische materialen. Annet Wielemaker van de Hersenstichting gaf vervolgens uitleg over mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Voor deze mensen is structuur, overzichtelijke handleidingen en rust op de werkplek noodzakelijk.

Na de pauze verzorgden Fiona de Vos (omgevingspsycholoog) en Peter Heuzinkveld (interieurarchitect) een presentatie over de ontwikkeling van het kantoor als werkplek. Zij toonden aandachtspunten in de werkomgeving voor iemand met een beperking, zoals  ruimtelijke ordeningsprocessen, de mogelijkheden van het gebruik van kleur en materiaal en ze schetsten mogelijke vormen van rustplekken op het werk.

Interactief deel

Vervolgens introduceerde Anca Gosselink namens het Center for People and Buildings het interactieve deel van de workshop. Een reeks van opdrachten lag uitgestald om de overgevoeligheid van een werknemer met een handicap te ervaren (bijvoorbeeld soorten van geluid, zicht en beleveringswereld van autisten). Daarnaast konden de deelnemers naar eigen inzicht een werkplek ontwerpen op een plattegrond of in een 3D-variant. Het werken met materialen en het inbeelden van de werkplek van iemand met een beperking bracht de nodige vragen met zich mee en oplossingen lagen niet direct voor de hand. Bijgaande foto’s geven een impressie van de workshop. Na de evaluatie komt het Center for People and Buildings in het najaar met een vervolg op de workshop. Via onze website houden we u hierover op de hoogte.