Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werkplekdoeners en -denkers zoeken naar gemeens...

Werkplekdoeners en -denkers zoeken naar gemeenschappelijk vraagstukken

17 mei 2017

Vandaag 17 mei is het WORLD FM day. Het thema is “Enabling positive experiences”. Op Twitter (#worldfmday) zie je leuke voorbeelden langs komen die ondersteuning bieden aan positieve ervaringen in de werkomgeving.

Een aaneenschakeling van zaken die je blij maken op de werkplek vermoeid en kan gezien worden als een hoop poespas. Hier zeggen we al gauw “doe maar gewoon, laat mij mijn werk maar doen”.

Wat speelt er zoal rondom de werkplek? Op vrijdag 12 mei jl kwamen 14 betrokken deskundigen uit overheid, bedrijfsleven, advies en academische wereld in Delft bij elkaar. Onder leiding van Rianne Appel (TU Eindhoven) vertelden we elkaar wat ons bezighoudt en waar er vraagstukken liggen om over na te denken, dingen uit te zoeken om verder te komen.

Een artikel over de uitkomsten komt nog, daarom geven we hier een sneak preview van de vier belangrijks uitkomsten en vraagstukken:

  1. Gebruikers en gedrag: Hoe kun je (het gebruik van) de werkomgeving door gebruikers zo inzetten dat er een positieve attitude is ten opzichte van wat wordt aangeboden en tegelijk een gevoel van effectief werken optreedt?
  2. Business Cases: We spreken vaak over een integrale business case. Waar bestaat die uit? Hoe spelen korte en lange termijn perspectieven daarin een rol en hoe balanceer je tussen de belangen van de stakeholders?
  3. Productiviteit: Hoe kan de werkomgeving/werkplek de productiviteit van kenniswerkers verhogen?
  4.  Gezondheid: hoe ondersteunt de werkomgeving/werkplek gezondheid en welzijn van de medewerkers?

Bekende vragen, vaak herhaalde vragen, maar geen eenduidige antwoorden. Komt dat omdat de vragen te vaag geformuleerd zijn, of omdat ze niet eenduidig te beantwoorden zijn? We gaan ook over deze vragen praten tijdens de zgn Workplace Track van het ERES congres, eind juni in Delft. Meer weten hierover of deelnemen: klik hier voor meer informatie.

Wim Pullen