Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Energiesimulatie Rijkshuisvesting - grootste be...

Energiesimulatie Rijkshuisvesting - grootste besparing te behalen via de eindgebruiker

Het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen  Rijksgebouwendienst) heeft drie energiebesparingspakketten geformuleerd voor de reduceren van het energiegebruik van overheidsgebouwen. Met een simulatieonderzoek van 19 rijksgebouwen is nagegaan wat de verwachte effecten van deze pakketten zijn en welke externe factoren een rol spelen. Het onderzoek is verricht m.b.t. het EBOB-simulatiemodel. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht en vond periodiek reflectie plaats met een gebruikersgroep. Het onderzoek laat zien dat er nog veel energie bespaard kan worden. Tot maximaal 63% (gemiddeld over de 19 gebouwen) afhankelijk van de gekozen maatregelen. Van alle maatregelen levert training en gedragsverandering van de technische medewerkers en de kantoorwerkers met 27% de grootste energiebesparing op.

Samenhangende rekenmodellen van het EBOB simulatiemodel.

Samenhangende rekenmodellen van het EBOB simulatiemodel.

EBOB invoermodel met 15 strategieën op basis van keuzecombinaties uit technische maatregelen en maatregelen voor de gedragsbeïnvloeding van kantoor- en technische personeel.

Samenhangende rekenmodellen van het EBOB simulatiemodel.

PUBLICATIES