Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Huisvestingsambities nieuwbouw RIVM

Huisvestingsambities nieuwbouw RIVM

Voor het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt een nieuw gebouw gerealiseerd in Utrecht op Universiteitsterrein de Uithof. Voor meer informatie daarover is een speciale website ingericht.
In 2009 introduceerde het CfPB het Huisvestingskeuzemodel. Het RIVM is als een van de eerste organisaties aan de slag gegaan met het model om de huisvestingsambities voor nieuwbouw concreter te maken. De visie  is vastgelegd in een aantal doelstellingen: de visie.

Werkwijze

Afwisselend zijn bijeenkomsten gehouden waar gesproken werd over de ambities en doelstellingen en zijn door RIVM medewerkers referentiebezoeken afgelegd bij zeven organisaties: de Universiteit van Wageningen (3 locaties), Belastingdienst Apeldoorn, het Shell Technology Center Amsterdam, UvA Faculteit Natuurwetenschappen, het Nederlands Forensisch Instituut, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst Utrecht Overvecht, kantoor B/CFD. Er is vooral geselecteerd op omgevingen die lijken op die van het RIVM, dus een combinatie van kantooromgeving en laboratoria De Belastingdienst Utrecht is later toegevoegd om het activiteitgericht werken te bekijken.

Martin le Loux: "Een enkel gebouw is bezocht als illustratie van wat voor ons in elk geval niet zou werken. Je moet ook scherp krijgen wat je in elk geval niet wilt. Ook dat scherpt het denken. Je moet scherp krijgen wat je wel wilt maar vooral ook wat je niet wilt".

Bij elk bezoek moest men drie vragen beantwoorden: (1) wat is je eerste indruk als je binnen komt, (2) noem drie sterke punten die je bruikbaar vindt binnen het RIVM en (3) noem drie dingen die je zeker niet wilt binnen het RIVM. Daarnaast had men een aandachtspuntenlijst met de huisvestingsaspecten uit het model bij zich. 
Na afloop van de locatiebezoeken werden de antwoorden ingeleverd. De onderzoekers van het CfPB verwerkten in samenwerking met  projectbureau van het RIVM de reacties. Zo ontstond op een systematische manier een steeds beter beeld van de ambities en van wat nodig is om de ambities te realiseren.

Onderdeel keuzematrix RIVM

PUBLICATIES