Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Kennisinbreng in ontwikkeltraject huisvesting T...

Kennisinbreng in ontwikkeltraject huisvesting TNW TU Delft

In 2015 realiseert de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) een nieuw pand, op het zuidelijk deel van de TU Campus. De drie afdelingen van TNW die daar naar toe verhuizen, mogen - binnen gestelde kaders - zelf bepalen hoe hun toekomstige kantooromgeving er uit komt te zien. Iedere afdeling heeft een projectgroep opgesteld om de nieuwe huisvesting vorm te geven. Om deze projectgroepen te ondersteunen is het CfPB gevraagd om haar kennis over de ontwikkeling van kantoorconcepten met de projectgroepen te delen en in te brengen in de eerste fase van het ontwikkelingstraject. Per projectgroep gaf het CfPB een startpresentatie en twee workshops om de ontwikkeling van de kantooromgeving in gang te zetten. Hierna zijn de projectgroepen zelf verder gegaan met het vraagstuk.

Werkplektours

Om de geplande werkplektours meerwaarde te geven, startte het CfPB met een presentatie over kantoorhuisvesting (wat is een werkplekconcept en hoe ontwikkel je dat?) en de gestelde kaders (het casco is ontworpen, gebieden toegewezen aan afdelingen). Op basis daarvan discussieerden deelnemers over de doelstellingen die TNW met de kantoorhuisvesting wil behalen. Tevreden medewerkers en studenten en efficiënt en flexibel ruimte gebruik lijken de hoofddoelstellingen bij alle drie de afdelingen van TNW. Met deze informatie gingen de deelnemers op werkplektour bij inspirerende kantoor- en universiteitsomgevingen: Amolf te Amsterdam, Salonkantoor te Hoofddorp, gebouwen Lumen en Actio van Universiteit Wageningen en de kantooromgeving van Utrecht Medisch Centrum. Tijdens de tours beantwoordden de deelnemers een aantal vragen over de werkomgevingen die ze bezochten: Wat is je eerste indruk, wat is wel en niet bruikbaar voor TNW, en wat heeft je aangenaam verrast?

Ambities en activiteiten

In een eerste workshop bespraken we uitgebreid de ervaringen van de deelnemers aan de werkplektours. Vooral het Salonkantoor in Hoofddorp verraste de deelnemers: het bespaart ruimte, doordat er geen gangen zijn, en de mix van plekken lijkt aangenaam. Het delen van plekken zien veel medewerkers van TNW echter niet zitten. Tijdens de eerste workshop legden we een link tussen de (in de startsessie genoemde) ambities voor de huisvesting en de daarbij passende elementen voor de nieuwe werkomgeving. Een werkomgeving die “Innovatiekracht” stimuleert vertaalde men bijvoorbeeld in: Secties rondom een centrale plek met korte looplijnen tussen medewerkers en koffiehoeken voor 20/30 mensen (met mogelijkheid voor presentatie). Daarnaast zijn we ingegaan op de activiteiten die medewerkers van TNW doen, zodat ook het werkproces vertaald kon worden naar de werkomgeving.

Plattegrondoefeningen

We legden zo veel mogelijk de voorkeuren van de projectteams vast aan de hand van de werkplektours en de eerste workshop. In de tweede workshop konden de teams hierdoor vaststellen welke ambities ze nastreven. Ook spraken we over voor- en nadelen van verschillende soorten huisvestingsconcepten en de passendheid van de verschillende concepten bij het eigen werkproces. Het ene team was al verder met het ontwikkelen van het kantoorconcept dan het andere team. Een team plaatste bureaus op een plattegrond van het nieuwe gebouw, om mogelijkheden en wenselijkheden te verkennen. Een ander team was nog bezig met het opstellen van doelstellingen en meer algemene uitgangspunten van de werkomgeving.

Zelfstandig verder

Na deze bijeenkomsten gingen de projectteams zelf verder met de ontwikkeling van het kantoorconcept. Door de workshops hebben de werkgroepen:

  • Kennisgemaakt met verschillende kantoorconcepten
  • Een beeld van elementen die wel en niet passen bij hun afdeling/TNW
  • Kennis gemaakt met strategieën voor het ontwikkelen van kantoren:
  • Denkend vanuit ambities
  • Uitgaand van activiteiten van medewerkers