Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>We Werken Thuis casus

We Werken Thuis casus

Op initiatief van Aestate/Ontrafelexperts, het Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven vond er gedurende 2020 onder de titel We Werken Thuis een groot onderzoek plaats naar de ervaringen van thuiswerkers gedurende de corona-pandemie. Het onderzoek wijst uit dat thuiswerken door velen als positief wordt ervaren: zo blijken de respondenten niet zelden productief op de thuiswerkplek, zeker wanneer het gaat om concentratiewerkzaamheden. Toch komen er ook problemen aan de oppervlakte. Niet iedereen voelt zich even prettig thuis, bij sommigen ontstaan er gezondheidsklachten en de sociale cohesie in organisaties staat zo hier en daar onder druk. Het eindrapport van het We Werken Thuis-onderzoek is hier te vinden. Om een antwoord te formuleren op de gerezen vragen zet het CfPB een vervolgonderzoek op.