Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Werkplekspel bij de gemeente Veenendaal

Werkplekspel bij de gemeente Veenendaal

Een van de organisaties die intensief met het Werkplekspel aan de slag is gegaan is de gemeente Veenendaal. In 2009 was de gemeente Veenendaal in volle verandering. Met het programma ‘Andere overheid’ wilde men dichter bij de burger komen en de dienstverlening verbeteren. Bij de gemeente was men volop bezig met de uitbreiding van het gebouw met een nieuwe vleugel waar men op een flexibele manier zou gaan werken. In het hele gebouw werd daarnaast ook een ‘clean desk’ beleid toegepast. Om de medewerkers te laten kennismaken met het nieuwe gebouw(deel), clean desk en het delen van plekken werden ze op verschillende manieren betrokken en geïnformeerd over de nieuwe huisvesting. Er werden excursies georganiseerd, voorstellingen en workshops gehouden en ook het Werkplekspel gespeeld.

Ton de Vree: "We gebruiken de uitkomsten van de discussie om de medewerkers bewust te maken van hun manier van werken en met elkaar omgaan. Bij elke situatie op de kaarten wordt immers geprobeerd via een discussie tot een consensus te komen over de manier van werken en het gedrag naar elkaar toe."

Door het organiseren van verschillende rondes van workshops met het Werkplekspel kregen alle medewerkers van de gemeente de kans om deel te nemen. In verschillende fasen, van september 2009 tot oktober 2010 speelden 314 gemeenteambtenaren het spel. In groepjes van vier tot zes personen bespreekt men een heleboel situaties die in het nieuwe kantoor zouden kunnen voorkomen. De eerste reacties zijn doorgaans enthousiast. Naarmate het eind van de bouwwerkzaamheden in zicht kwam, en de nieuwe manier van werken dichterbij, werd men zo meer en meer bewust van de nieuwe kennis, normen en gedrag die daarbij van pas zullen komen.

Verschillende andere organisaties speelden ook al met plezier het Werkplekspel: Gemeente Rotterdam, Vlaamse Gemeenschapscommissie, TNT Post, DSM, IB-groep, Ministerie van LNV, Gemeente Leidschendam-Voorburg en vele anderen.

PUBLICATIES