Center for People and Buildings

U bent hier: >>Lezingencyclus op Design District

Lezingencyclus op Design District

2 juni 2016, Taets - Zaandam

Lezingencyclus op Design District

Programma

11.30 – 12.15 uur
Het huisvesten van nieuwe manieren van werken: voorspellers voor succes
In een recente studie zijn best en worst cases van werkplekinnovatie met elkaar vergeleken. Dat levert een aantal interessante lessen op. Facilitair managers, architecten en projectteams kunnen deze informatie gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe werkomgevingen en de daarmee samenhangende nieuwe manieren van werken.

12.30 – 13.15 uur
De impact van lay-out: lessen voor een geslaagde werkomgeving
Onderzoek laat zien dat de plaatsing van bureaus, overlegplekken en faciliteiten als pantry’s en printers in de kantoorruimte van grote invloed zijn op de beleving over het kantoor. Wat zijn de do’s en dont’s bij het ontwerpen en inrichten van een (nieuwe) kantooromgeving. Architecten, projectteams en leveranciers kunnen deze informatie gebruiken bij de advisering van klanten over de nieuwe omgeving.
(Voor iedereen gratis toegankelijk, aangeboden door Center for People and Buildings)

13.30 – 14.15 uur
Nieuwe werkomgeving, ander gedrag? Speel het Werkplekspel!
Bij een nieuwe werkomgeving horen vaak ook een andere houding en andere afspraken. In een flexibele werkomgeving zal men meer rekening met elkaar moeten houden, in de praktijk blijkt dit niet vanzelfsprekend. Wat zeg je als iemand naast je heel hard gaat telefoneren, een collega gebruikte koffiekopjes op het bureau spaart en een andere laat steevast spullen laat liggen in de overlegruimte. Het ‘Werkplekspel’ vestigt de aandacht op het nieuwe gedrag dat bij de verandering hoort.

Verslag

De lezingen werden zeer goed bezocht. Klik hier voor een verslag.