Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Masterclass Adviseren met Bezettingsgraadmetingen

Masterclass ‘Adviseren op basis van bezettingsgraadmetingen’

Een bezettingsgraadmeting is een handig instrument om inzicht te krijgen in het gebruik van de werkplekken en werkomgeving. U kunt zich gemakkelijk blindstaren op getallen, tabellen en grafieken die aangeven hoe de bezetting is opgebouwd.  Maar waar moet u op letten wanneer u naar de resultaten kijkt? En welke sturingsmaatregelen kunt u adviseren om efficiënte en effectieve bezetting te beïnvloeden?

Doelgroep

Facilitair dienstverleners, huisvestingsadviseur s en andere functionarissen belast met het efficiënt en effectief gebruiken van uw kantoorgebouwen en werkplekken.

Programma

  • Een theoretisch deel over de methode bezettingsgraadmeting en concrete tips over nuttig gebruik
  • Een interactief gedeelte (casus)
  • Tips over de sturings- /verbetermaatregelen n.a.v. zo’n meting

Opzet

  • Bedrijfsintern of bij voldoende aanmeldingen met andere geïnteresseerde deelnemers
  • Duur: 2,5 uur

Wat levert het op?

Verdieping in de methodiek bezettingsgraadmeting, tips om een bezetting te kunnen beoordelen en beïnvloeden. Inzicht in variabelen die invloed kunnen hebben op de meting en ten slotte een goede oefening met een casus.

Wat kost het

Bij een reguliere bedrijfsinterne Masterclass (met inzet van één begeleider) moet u rekenen op € 1750 ex BTW en reiskosten. De workshop vindt in beginsel plaats op uw locatie.

Is uw groep deelnemers zo groot (≥10 personen) dat er een tweede begeleider nodig is, dan bespreken we dat vooraf inclusief de kostenconsequenties daarvan.

Bent u een individuele deelnemer dan bekijken we of en wanneer er een Masterclass gehouden kan worden.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management