Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Op weg naar organisatiegerichte huisvesting - kennisbijeenkomsten voor projectteams

Op weg naar organisatiegerichte huisvesting - kennisbijeenkomsten voor projectteams

Ziet u aanleiding om uw huidige huisvesting onder de loep te nemen, bent u met uw organisatie net gestart met een (her)huisvestingsproces of zit u er middenin? Dan staat u voor de vraag hoe u komt tot een optimale organisatiegerichte huisvesting en een zo soepel mogelijk proces.

Huisvestingskeuzemodel

Om organisaties hierbij te ondersteunen ontwikkelden we het Huisvestingskeuzemodel (HK-model). Dit is een evidence based procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten. Het HK-model kan bij een huisvestingsproces als instrument voor communicatie, reflectie en besluitvorming gebruikt worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het CfPB verzorgt bijeenkomsten waarin we uitleggen hoe het HKmodel werkt in een huisvestingsproces. Daarbij ontstaat door de samenspraak direct een inhoudelijke reflectie op uw project. Het meeste effect bereikt u wanneer u het HK-model zo vroeg mogelijk in uw huisvestingsproject inzet, maar ook als u al een tijd bezig bent kan het helpen om weer samen een herstart te maken.

De bijeenkomsten krijgen vorm in drie workshops van een dagdeel voor minimaal vier en maximaal acht personen. Dit kan bedrijfsintern met uw hele projectteam en gericht op uw eigen project of voor u als projectleider/teamlid samen met anderen die met soortgelijke projecten bezig zijn. De groepsgrootte waarborgt projectspecifieke discussie en persoonlijk inbreng.

De eerste workshop start met een uitleg van het model. Daarna zal er afhankelijk van uw wensen worden ingegaan op vragen als:

  • Welke stappen zijn nodig “van start tot finish” en waar zitten wij in het proces?
  • Wat was nu eigenlijk de aanleiding?
  • Welke ambities hebben we? Hebben we hier met ons projectteam wel dezelfde ideeën over?
  • Welke keuzes maken we en hoe zijn deze afgestemd op de beschikbare informatie en ambities?
  • Wie betrekken we bij het proces en wie neemt uiteindelijk de beslissingen?
  • Welke instrumenten kunnen mij helpen in de besluitvorming?

Individuele inschrijving

U betaalt 1500 euro per persoon en leert hoe u uw eigen huisvestingsproces en daarmee uw eindresultaat een positieve impuls kunt geven. U kunt zich voor de kennisbijeenkomsten aanmelden bij Anca Gosselink. Bij voldoende belangstelling worden de data in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Met uw hele projectteam

Als u de bijeenkomsten specifiek voor uw projectteam en uw huisvestingsproces wilt inzetten betaalt u 6500 euro. Voor de workshops vindt dan een intakegesprek plaats over de specifieke situatie van uw team. U kiest zelf wanneer en met welke tussenpozen u deze workshops wilt organiseren en of u ook uw huisvestingsadviseur en architect hierbij betrekt. Doordat de workshops helemaal in het teken van uw project staan zult u veel inhoudelijk en procesmatig kunnen reflecteren en zal het uw team een sterke positieve impuls geven. Het CfPB geeft aan het einde van deze incompany bijeenkomsten
korte schriftelijke feedback.

Kennisontwikkeling

Het CfPB gebruikt het HK-model voor wetenschappelijk onderzoek naar en kennisoverdracht over huisvestingsprocessen. U moet dus instemmen dat we uw informatie - geanonimiseerd - gebruiken.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management