Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Boek De Breinwerker aangeboden aan Wim Ledder,...

Boek De Breinwerker aangeboden aan Wim Ledder, voorzitter FMN

7 juni 2010

Boek De Breinwerker aangeboden aan Wim Ledder, voorzitter FMN

Op woensdag 19 mei vond in Harderwijk de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Facility Management Nederland. Een bijzonder moment was de aanbieding door Theo van der Voordt van het boek De Breinwerker onder redactie van Iris Bakker, met bijdragen van Theo van der Voordt en Iris de Been (beiden CfPB), Peter Vink en Liesbeth Groenesteijn, Stanley Kurvers en Joe Leijten, Jan de Boon, en Tony Gaillard.

Iris Bakker ging in haar toelichting in op de identieke werkkamers van Newton en Maxwell, met als enige verschil de oriëntatie (Zuid versus Noord) en twee eeuwen tijdsverschil. Zij stelde de intrigerende vraag: hoe zou de geschiedenis zijn verlopen als hun kamers waren omgewisseld? Zou dit een effect hebben gehad op hun experimenten en de kleurentheorie die eruit is voortgevloeid? Theo van der Voordt ging vooral in op de ontstaansgeschiedenis van het boek en roemde Iris voor al haar kwaliteiten die nodig waren om zo’n prachtig boek te maken. Wim Ledder hoorde het glimlachend aan en nam met gepaste trots het boek in ontvangst.

Inzichten uit verschillende disciplines

De Breinwerker bespreekt inzichten uit verschillende disciplines over omgevingskenmerken die bijdragen aan het welzijn van mensen en de productiviteit van organisaties. De verbinding van organisatiekunde met techniek en psychologie is academisch interessant en praktisch toepasbaar. Het boek laat zien dat technische oplossingen alleen een productieve werkomgeving opleveren als er voldoende aandacht is voor de werkende mens. Rode draad is de constatering dat veel verschillende omgevingsvariabelen een rol spelen bij het kunnen en willen presteren op het werk. Het gaat altijd om een samenspel tussen de inrichting van de organisatie (wijze van leiding geven, bedrijfscultuur, collega’s), de werkprocessen en wijze van werken en fysieke omgevingsvariabelen zoals het kantoorconcept, meubilair, ICT, de architectuur van gebouw en inrichting en het binnenklimaat.

Zachte factoren niet enkel luxe

De Breinwerker maakt ook duidelijk dat zogenaamde ‘zachte’ factoren zoals menselijk geluk en comfort niet louter als luxe te bestempelen zijn, maar direct en indirect bijdragen aan het concurrentievermogen van een organisatie. Een goed psychosociaal werkklimaat is essentieel voor onze gezondheid en het voorkomen of reduceren van stress. Voldoende uitdaging en variatie, regelruimte en controle, feedback, sociale betrokkenheid en steun van leidinggevenden en collega’s en een duidelijk en aantrekkelijk toekomstperspectief zijn belangrijke factoren.

Fysieke werkomgeving belangrijke facilitator

De grote variatie in organisaties, mensen en werkprocessen en het lastige onderscheid tussen subjectieve percepties en objectieve feiten maken het niet eenvoudig om heldere richtlijnen op te stellen voor een productieve werkomgeving. Wat ons echter bindt is de wens om gelukkig te zijn. Heldere doelen en het ervaren van flow dragen zowel bij aan ons geluk als aan onze prestaties. De fysieke werkomgeving kan hierbij functioneren als een belangrijke facilitator in de vorm van een aantrekkelijk gebouw waar mensen graag komen, gunstige condities voor communicatie (formeel en informeel) en concentratie, en voldoende autonomie, controle en keuzevrijheid in werkwijze en werkplek.

Hier treft u het hoofdstuk waarmee het CfPB een bijdrage leverde aan het boek.