Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Energietransitie en eindgebruikers van gebouwen

Energietransitie en eindgebruikers van gebouwen

6 maart 2019

Energietransitie en eindgebruikers van gebouwen

In het KvE EETcafé op 27 februari 2019 presenteerden Annet Bertram (DG Rijksvastgoedbedrijf ) en Medy van der Laan (vz Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven in Nederland) een aantal gedachten.

Karel Dekker, senior onderzoeker bij het Center for People and Buildings maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de rol van de eindgebruiker. Om maar met de cliché-deur in huis te vallen: “Staan eindgebruikers centraal?”  

Hieronder leest u een paar overwegingen die Karel naar voren bracht.

Eindgebruikers centraal?

Omdat de energiekosten voor grootgebruikers in Nederland zo laag zijn is het nauwelijks de moeite om tot rendabele energiebesparing te komen.

Besparingen moeten daarom gezocht worden in besparingen voor de organisaties die de gebouwen gebruiken.

De personeelskosten in kantoren voor kenniswerkers zijn maatgevend (70-80%). De effecten op de tevredenheid en werkomstandigheden in kantoren zijn daarom heel erg belangrijk. In alle plannen voor energiebesparing en circulair bouwen en verbouwen komt de eindgebruiker nauwelijks aan bod.

Een energiezuinig kantoor is niet per definitie het kantoor dat gezondheid bevordert en de kwaliteit van de werkomgeving kan weleens strijdig zijn met energiebesparende maatregelen. De financieel economische voordelen van een goede werkomgeving zijn vele malen groter dan de effecten van energiebesparing.

Het moet dus en-en worden daarom is het onderzoek naar de productiviteitseffecten van ‘gezondere’ gebouwen zo interessant. Kantoor vol Energie legde die vraag neer bij het CfPB. We schreven eerder over het onderzoek en het reken- en redeneermodel (klik hier ; een artikel in VV+ ).

Besparingspotentieel ontdekken

De voorlopige conclusie van het CfPB onderzoek is dat €70-€120/m2 bespaard kan worden in verband met de productiviteitswinst van de medewerkers. Het door CfPB ontwikkelde rekenmodel – met als uitgangspunt  de activiteiten van eindgebruikers - wordt nu geëvalueerd en gevalideerd.  Als u met uw bedrijf belangstelling hebt om te rekenen aan uw besparingspotentieel in de vorm een case-study, dan kunt u contact opnemen met Karel Dekker of Bartele Hoekstra.

Zo doet u mee aan relevant onderzoek! Gelet op de spreekbeurt tijdens dit EETcafé van mevrouw Bertram en de voorbeeldrol die de overheden hebben hopen we op deelname van rijk, provincies, gemeenten.