Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Gevecht om de flexplek eindigt (vooralsnog) onb...

Gevecht om de flexplek eindigt (vooralsnog) onbeslist

2 april 2019

Gevecht om de flexplek eindigt (vooralsnog) onbeslist

CfPB Benchmark Werkomgevingsdiagnose geactualiseerd en uitgebreid

Flexplekken of niet; daar lijkt het soms om te gaan bij de inrichting van kantoren. Afgelopen zaterdag 30 maart  had de Volkskrant met de titel Open Inrichting nog een groot artikel hierover. Tegenstanders van flexplekken roeren zich geregeld op social media. Uit onze data blijkt dat de ‘stillen’, de groep tevreden respondenten, ongeveer net zo groot is als de ontevredenen. En daar tussen zit nog een hele groep die neutraal is.

“Hoe scoort onze organisatie ten opzichte van andere bedrijven?”

 Het is een vraag die we regelmatig horen bij een evaluatie van een werkomgeving. Wanneer u een Werkomgevingsdiagnose (WODI) laat doen, wordt de gemeten beleving van uw werkomgeving en de ervaren productiviteit vergeleken met die van andere organisaties. Hiervoor maken we gebruik van de actuele CfPB Werkplek Benchmark. De benchmark biedt een referentiewaarde, waarmee u een scherper beeld krijgt in verbeterpunten en sturingselementen om de werkomgeving (verder) te optimaliseren. 

Kantoren meer dan een grote open ruimte

De flexplek is niet alleen een herrieachtige open vlakte met bureaus en overlegzitjes (beter bekend als de kantoortuin). Combikantoren met flexibel werkplekgebruik worden gekenmerkt door een mix van werk- en overlegplekken. Wat vindt u van die mix?

 

Figuur 1: De gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid in combikantoren met flexibel werkplekgebruik over de aantallen en het aanbod van verschillende soorten werk- en overlegplekken (benchmark 2019).

Ondersteunt het kantoor uw werk?

Biedt de werkomgeving ondersteuning aan de werkprocessen in de organisatie? Wat doet het kantoor met uw eigen productiviteit en met die van het team? Wat doet het met creativiteit en het samen werken aan de ontwikkeling van ideeën, de kennisdeling en de communicatie met collega’s (figuur 2)?

Figuur 2: CfPB Benchmark Combikantoren met flexibele werkplekken 'ondersteuning productiviteit door de werkomgeving’ 2019       

Gebruik van de data als managementinstrument

De WODI database bestaat uiteraard uit meer dan alleen de 30 meest recente cases. Anno januari 2019 zitten er in totaal 241 (voornamelijk Nederlandse) casestudies met ruim 40.500 respondenten in de WODI database. Uw organisatie kan zich vergelijken met enige organisatie uit de WODI database. U kunt eigen streefcijfers (ambities) vaststellen op basis van de ambities van andere organisatie. U kunt uw organisatie vergelijken met het gemiddelde van alle representatieve cases in de database, met vergelijkbare typen organisaties of juist met alleen die cases die bovengemiddeld positief scoren. Zo wordt een benchmark op maat gemaakt.  

Verantwoording: CfPB Benchmark 2019 in opzet gewijzigd

Vanaf 2019 vergelijken we nieuwe cases enkel met de 30 meest recente (en representatieve) onderzoekscases, zodat er altijd een actueel beeld is. Vergelijking wordt gedaan met de 30 cases die een vergelijkbaar kantoortype vertegenwoordigen:

  • Combikantoren met flexibel werkplekgebruik
  • Traditionele (kamer)kantoren met vast werkplekgebruik
  • Combikantoren met vast werkplekgebruik