Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kenniskring Huisvestingskeuzemodel scherpt inzi...

Kenniskring Huisvestingskeuzemodel scherpt inzichten aan

5 juli 2010

Kenniskring Huisvestingskeuzemodel scherpt inzichten aan

In maart 2009 presenteerde het Center for People and Buildings haar Huisvestingskeuzemodel, een procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten. In het najaar is een kenniskring gestart om aan de hand van het model een aantal concrete projecten door te spreken.

Doel van de kenniskring is tweeledig: het model toetsen aan de praktijk en op basis hiervan verder ontwikkelen, en de praktijk verrijken met heldere en gemeenschappelijk gedragen begrippen, processtappen en sturingsmiddelen.

Onderwerpen van gesprek en onderzoek zijn onder meer:

  • Expliciteren van organisatiedoelstellingen en vertalen in huisvestingsambities en conceptuele keuzes voor de locatie, het gebouw als geheel, het werkplekconcept etc.
  • Effecten van keuzes voor de organisatie als geheel, het management en de medewerkers.
  • Rol van verschillende stakeholders in het besluitvormingsproces.
  • Instrumenten die de besluitvorming kunnen ondersteunen.
  • Relaties tussen de stappen in de besluitvorming en de fasen in een bouwproces.
  • Standaardisatie en harmonisatie van veelgebruikte begrippen en het verbeteren van de meetbaarheid.

Vanuit het CfPB wordt de kenniskring geleid door Anca Gosselink, Theo van der Voordt en Yolanda Ikiz-Koppejan.

Huidige deelnemers aan de kenniskring:
RLao Advies (Roy Lamers), Savills (Sara Araghinavaz en Caroline van Strien), Royal Haskoning (Ellis ten Dam en Joyce Ahrends), de Belastingdienst (Gijs van Wijk), AT Osborne (Thijs Edelkoort) en de Brinkgroep (Pim Commandeur).

Meer informatie over het Huisvestingskeuzemodel: klik hier.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management