Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kijken, onderzoeken en met elkaar verder komen

Kijken, onderzoeken en met elkaar verder komen

1 maart 2019

Kijken, onderzoeken en met elkaar verder komen

Opmaat naar veel nieuwe berichten in de komende maanden.

Ken je dat? Dat je met elkaar praat en denkt “Ja! Dat heb ik nou ook!” Dat je veel meer ervaringen blijkt te delen dan je misschien dacht, hoe klein ook. In het onderzoek naar werkomgevingen is dit een veelvoorkomend fenomeen. We geloven, als mensen en als organisaties, graag dat we uniek zijn. Uit onze Center for People and Buildings onderzoeken blijkt dat veel van die ‘unieke’ organisaties dezelfde kenmerken hebben in hun werkprocessen en vaak tegen dezelfde dingen aanlopen. Gelegenheid voor verwondering, troost en inspiratie!

Talen en verhalen

Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen die dezelfde (Nederlandse, Engelse, Chinese, ICT) taal spreken, maar tegelijkertijd soms een heel andere taal lijken te spreken dan hun collega’s. Als organisaties of afdelingen in een nieuwe werkomgeving samenkomen, komen de verschillen en overeenkomsten aan de oppervlakte.

Het bijzondere is dat die verschillende talen in de loop van de tijd vaak met elkaar harmoniseren. Of is het meer met elkaar instemmen? Harmoniseren associeert met harmonie, met mooie klanken. Maar die gezamenlijke taal bestaat niet altijd uit mooie klanken. Soms ontstaan er verhalen in een organisatie die groeien en een eigen leven gaan leiden. Storytelling is dan een feit. Of dat verhaal nu klopt of niet, iemands waarheid wordt een gedeelde waarheid.

Als medewerkers van het Center for People and Buildings komen we in veel organisaties en werkomgevingen. We horen veel verhalen en proberen de feiten boven water te krijgen. Op zoek naar de kern van de vraag in onderzoekscases, trachten we generieke (universele? bruikbare!) kennis te ontwikkelen. Daarvoor is het fijn om even op een afstandje naar al die onderzoeken te kijken.

Instituut voor verwondering

Op de laatste dag van februari keken we met ons team in de spiegel in het Instituut voor Verwondering in Utrecht.

Onze gastheer Mondo Leone inspireerde ons met zijn college nieuwsgierigheid, zijn eigen nieuwsgierigheid en zijn onderzoekende blik die hij (als documentairemaker/muzikant) vertaalt in beeld en geluid (Ga vooral ook eens luisteren!). We bespraken de onderzoeken en resultaten van de afgelopen twee jaar en deelden onze lessen. Op zoek naar heldere taal, aanscherping en waarden voor en achter de kennisontwikkeling waar we voor staan. Zelf noemen we zo'n dag onze 'Evicence Based Reasoning' (EBR)dag. Verhalen en feiten wisselen elkaar af. We onderzoeken onze gezamenlijke taal en vragen ons af of we een nieuwe taal nodig hebben om verder te ontwikkelen. Doen we zelf aan storytelling? Klopt het wat we doen en zeggen?

Reflectie dus.

  •  op de vraag achter de vragen en de belangen van de organisaties waar we onderzoek doen.
  • op onze rol om meer bewustwording te creëren over de verschillen en overeenkomsten tussen belangen, meningen en percepties van alle eindgebruikers in (kantoor)gebouwen.
  • op alle terminologie waar wij, en vele anderen, mee worstelen.
  • om andere perspectieven aan te boren.
  • op waar we staan in onze kennisopbouw en de CfPB kennisagenda die we in 2016 lanceerden.

Mondo Leone, onze gastheer, vatte het treffend samen.“Als je dichter bij jezelf komt, blijkt het steeds universeler te worden. We zijn allemaal kleine mensjes”.

We zijn als CfPB op deze dag weer een beetje dichter bij onszelf en ons doel gekomen. We streven ernaar om scherp te zijn in de ontwikkeling van generieke kennis en in  het delen daarvan met u. Dat gaat  komende weken en maanden tot en met november volop gebeuren: U hoort er meer over!

Een blog van Sandra Brunia en Anca Gosselink, Delft, 1 maart 2019