Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kunnen we elkaar op het werk complimenteren?

Kunnen we elkaar op het werk complimenteren?

1 maart 2018

Het is vandaag nationale complimentendag. Van alle (zinnige en onzinnige) themadagen die er in de loop van de tijd verzonnen zijn, is dit toch wel een hele leuke omdat complimenten een afspiegeling zijn van ons sociale contact. Nationale complimentendag draait namelijk om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. En die menselijke kant is iets wat – ook op het werk - nog wel eens vergeten wordt in de drukte van alledag. Daarom verblijden we de lezer met een kleine analyse over onderlinge waardering en sociaal contact op het werk. De bron vormt  onze CfPB WODI-database.

Over de sociale contacten op het werk en de teamgeest bestaat een ruime tevredenheid (62%). Een duidelijke minderheid (bijna 15%) is hierover juist ontevreden en ongeveer een kwart van de medewerkers gaf een neutraal antwoord. Is dat dan positief (genoeg) of niet?

Figuur 1: Gemiddelde verdeling tevredenheid over sociale contacten op het werk, collega’s en teamgeest (aantal respondenten is respectievelijk 4228, 2415 en 1936).

Bij interviews met medewerkers horen we vaak van medewerkers dat sociale binding lijdt onder nieuwe huisvestingsconcepten waarin mensen geen vaste werkplek meer hebben en er meer openheid in de fysieke omgeving is. Uit onze database blijkt dat de tevredenheid over de sociale contacten op het werk, een essentieel aspect van sociale binding, in flexibele werkomgevingen zo’n 10% lager ligt dan in traditionele werkomgevingen (en de ontevredenheid bijna 10% hoger). De grotere mate van openheid in flexibele werkomgevingen kan leiden tot meer communicatie tussen verschillende collega’s en teams, maar heeft als keerzijde dat medewerkers minder privacy ervaren voor gesprekken die persoonlijker van aard zijn of gesprekken met de directe collega’s (De Been e.a., 2015). 

Figuur 2: Verdeling tevredenheid van medewerkers over de sociale contacten op het werk uitgesplitst naar traditionele werkomgevingen met vaste werkplekken en werkomgevingen met flexibel werkplekgebruik (aantal respondenten is respectievelijk 1348 en 2193).

Ondanks deze kritische noot zien we ook een mooie, bijna alles overheersende tevredenheid over collega’s: Bijna 90% van de medewerkers geeft aan op collega’s te kunnen rekenen als zij hun hulp nodig hebben en 85% is tevreden over zijn of haar collega’s. Dat is toch iets om trots op te zijn en  een compliment aan elkaar waard!

Figuur 3: Reacties van 892 respondenten op de stelling (van zeer eens tot oneens).