Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Productiviteitsverbetering door een beter binne...

Productiviteitsverbetering door een beter binnenmilieu

19 april 2018

Productiviteitsverbetering door een beter binnenmilieu

Nieuw rekenmodel vandaag gepresenteerd op Building Holland 

Het CfPB ontwikkelde onder het motto ‘Prestatieverbetering door uw kantoor’, een redeneer- en rekenmodel. Vandaag (19 april 2018)  is de Whitepaper gepresenteerd en voor kennisname beschikbaar! Klik hier).

Een beter binnenklimaat kan leiden tot prestatieverbetering

Het binnenklimaat in kantoorgebouwen levert altijd gedoe op. Veel mensen zijn ontevreden daarover. Met het model kan berekend worden of investeringen in het binnenklimaat in uw gebouw leiden een verhoging van de arbeidsproductiviteit.  En of die stijging (uitgedrukt in euro’s) voldoende is om de maatregelen voor de verbetering van het klimaat te betalen.

De presentatie van de introductie van het model (vandaag op Building Holland) is hier te bekijken.

Het nieuwe model is beschreven in een whitepaper. U kunt ook lezen welke vervolgstappen er gezet worden om het model nog beter te maken en om het toe te passen.

Een eerste tussenstap is dat simulatieoefeningen worden gedaan om te bepalen wat de effecten van verschillende uitgangspunten binnen het rekenmodel zijn op de arbeidsproductiviteit en op de opbrengsten in € per m² BVO.

Toepassing in de praktijk: hoe kunt u de kennis binnenhalen?

We zien het meest uit naar toetsing in de praktijk, in veldstudies en in laboratoriumexperimenten. De verwachting is dat het model:

  • De opbrengsten in euro's laat zien (in een minimum en maximumvariant.
  • Een bijdrage levert aan betere business case: welke beslissing kun je nemen en wat zijn de condities voor succes. 
  • Meer inzicht geeft in de organisatie, gebouw, mens- en contextaspecten die van invloed zijn op het binnenmilieu en de arbeidsproductiviteit.  

Hoe kan het model in uw praktijksituatie ingezet worden? 

U kunt drie verschillende opties bekijken klik hier. Neem contact op en we maken een plan voor uw situatie. 

Wat levert het op?

Met het model ontwikkel je een business case in getallen én ben je in staat een managementagenda samen te stellen zodat je gericht kunt koersen op succes. Hoe meer rekening je kunt houden met die beïnvloedende factoren, hoe groter de kans op een effectieve casus.

 

Met dank aan:

  • Platform 31/Kantoor vol Energie
  • Stichting Promotie Installatietechniek
  • BAM
  • Valstar Simonis
  • ISSO
  • BBA Binnenmilieu
  • TVVL