Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Teambuilding met drie business units! Personeel...

Teambuilding met drie business units! Personeelsblad Strukton Worksphere bespreekt Masterclass PARAP

14 oktober 2009

Teambuilding met drie business units! Personeelsblad Strukton Worksphere bespreekt Masterclass PARAP

Masterclass Life Cycle Management

Strukton WorkSphere is geïnteresseerd in het PARAP levensduurkostenmodel van het CfPB. Een aantal medewerkers van de BU Exploitatie, BU Projecten en BU Techniek volgde het afgelopen half jaar een masterclass Life Cycle Management van acht bijeenkomsten. De deelnemers zijn ondergedompeld in de achterliggende theorie en hebben uitgebreid kennisgemaakt en geoefend met het model. Ze waren erg enthousiast en zagen al snel de potentie van PARAP in, met name om in te zetten bij PPS-projecten. PARAP onderscheidt zich met name qua snelheid en transparantie van andere levensduurkostenmodellen en werkt als enige met een referentiegebouw. Binnenkort besluit Strukton of ze verder wil met PARAP. Klik hier voor het artikel.

Ontwikkeld voor gebruik in de vroege fasen van de bouw

PARAP is een geavanceerd rekentool om de levensduurkosten van gebouwen te berekenen. Het is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de vroege fasen van de bouw, om dan de investerings- en exploitatiekosten van verschillende bouwvarianten snel met elkaar te kunnen vergelijken.