Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Tips om team-creativiteit te stimuleren

Tips om team-creativiteit te stimuleren

6 maart 2019

Tips om team-creativiteit te stimuleren

Creativiteit is een ontastbaar begrip dat steeds meer op prijs wordt gesteld in werknemers. Onderzoeker Dr. Roni Reiter-Palmon doet onderzoek naar creativiteit in  teamwerk (volg haar op Twitter). Ze kwam op 4 maart hierover spreken op het ‘Diversity, Creativity and Innovation’ symposium georganiseerd door DEWIS (Delft Women in Science) op TUDelft campus.

Diversiteit binnen het team

Dr. Reiter-Palmon toont aan dat diversiteit binnen het team de creativiteit ten goede komt. Het gaat dan niet enkel over de ‘traditionele’ demografische diversiteit, maar ook over diversiteit in je cognitieve framework. Onze ervaringen als mens, vanuit onze opleiding als professional beïnvloeden hoe we naar een probleem kijken op een haast onbewust niveau. Iedereen kan er zich wel in herkennen dat als je met een probleem naar een collega stapt en deze soms met een eenvoudige “heb je er als een zo naar gekeken?” je naar de oplossing toe kan helpen.

Om zo een divers samengesteld team creatief te laten functioneren is het cruciaal dat iedereen zich veilig voelt om ideeën te uiten, hoe gek ook, zonder angst om uitgelachen of weggeschoven te worden. Hier ziet Dr. Reiter-Palmon de kracht van goed, inclusief leiderschap, met een nadruk op communicatie en aandacht voor alle individuen binnen het team.

Voor ons als kenniscentrum was deze presentatie heel inspirerend. We schreven eerder over creativiteit op kantoor of hoe het kantoor samenwerking beïnvloedt.  Vanuit bedrijven waar wij onderzoek verrichten wordt steeds meer nadruk gelegd op teamwork en het faciliteren daarvan. Problemen worden complexer en eisen zowel ruimtelijke als sociaal organisatorische condities: enerzijds een kantoor met een diversiteit aan werkplekken, en anderzijds een team met verschillende specialisaties. De presentatie van Dr. Reiter-Palmon bood ons een ander perspectief op dit onderwerp. We delen dat graag met u in de vorm van 5 tips.

5 tips voor creatieve samenwerking:

  • Bepaal het team op basis van het onderwerp : Probeer niet divers te zijn gewoon omdat het moet, maar bedenk welke mensen er nu echt een relevante waaier aan perspectieven aan tafel gaan brengen.
  • Focus op communicatie: Wees ervan bewust dat mensen van verschillende (professionele en/of persoonlijke) achtergronden verschillend jargon hebben, en dat er tijd en energie geïnvesteerd moet worden om elkaar goed te begrijpen.
  • Brainstorm effectief: Na afloop van een brainstorm is het cruciaal om de opgeworpen ideeën te evalueren en keuzes te maken. Laat je dat achterwege, dan werken brainstorms eerder demotiverend dan enerverend.
  • Reflecteer: Evalueer na afloop van een project met z’n allen hoe het ging zodat je kan leren, en in een volgend project sneller op zaken kunt inspelen.
  • Inclusief leiderschap is cruciaal: Het is de taak van de teamleider om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt om ideeën te uiten.