Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Wat kunnen we leren van tien jaar werkinnovatie?

Wat kunnen we leren van tien jaar werkinnovatie?

12 april 2023

Wat kunnen we leren van tien jaar werkinnovatie?

Het overgrote deel van de kantoormedewerkers werkt op dit moment hybride. Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de bewuste keuze en mogelijkheid hebben om hun kenniswerkzaamheden (deels) plaats- en tijdonafhankelijk uit te voeren.

In ons collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie wordt steeds meer duidelijk wat de consequenties van hybride werken zijn: voor het team, de verbondenheid, het leiderschap, de gezondheid, het vertrouwen en zo veel meer. Veel uitdagingen, lessen en valkuilen van hybride werken zijn niet nieuw. Ze waren er al in eerdere periodes, toen we innovaties op het gebied van mens en werkomgeving met andere termen duidden, zoals ‘telewerken’ en ‘het nieuwe werken’.  

Het onderzoek naar tien jaar TPAW 

Om te leren van het verleden heeft het Center for People & Buildings in 2021 en 2022 meer dan tien jaar aan documentatie over Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) onderzocht. Binnen dit onderzoek zijn zowel rijksdocumenten als wetenschappelijke literatuur onder de loep genomen. Ook zijn in samenwerking met de Rijksoverheid en Erasmus Universiteit Rotterdam vier expertinterviews gehouden om te reflecteren op tien jaar aan data en kennis. De resultaten zijn  vervolgens samengevat in twaalf lessen waar organisaties in zowel de publieke als de private sector zich bewust van moeten zijn. Twaalf lessen die ook van toepassing zijn in de context van hybride werken.

Twaalf lessen TPAW factsheet en bijsluiter

De twaalf lessen met een korte beschrijving staan overzichtelijk op een factsheet. Via deze link is de factsheet te downloaden. Het CfPB heeft daarnaast een bijsluiter ontwikkeld waarin de twaalf lessen worden toegelicht. Daarbij is er aandacht voor zowel het organisatie- als medewerkersperspectief. Download de bijsluiter via deze link.   

Wetenschappelijk artikel

Het onderzoek naar tien jaar TPAW was eveneens deels input voor het wetenschappelijke artikel dat door CfPB-onderzoekers Dennis La Brijn, Sjors Houtveen en Jacqueline Schlangen is geschreven. Het artikel werd in september 2022 gepresenteerd op de wetenschappelijke TWR-conferentie in Milaan. Download het artikel hier.  

Contactpersoon

Dennis La Brijn

Dennis La Brijn

Researcher /MA Geschiedenis