Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkplekspel ondersteunt kadaster bij invoeren...

Werkplekspel ondersteunt kadaster bij invoeren nieuw werkplekmodel

11 juni 2008

Werkplekspel ondersteunt kadaster bij invoeren nieuw werkplekmodel

Interview met Joop van Eekeren, plv. directeur facilitair Bedrijf bij het Kadaster, over de eerste ervaringen van het Kadaster met het werkplekspel.

Al een jaar of twee is het Center for People and Buildings in samenwerking met het Kadaster bezig met het ontwikkelen van een nieuw werkplekmodel. Met dit nieuwe werkplekmodel wil het Kadaster meer dynamiek en interactie realiseren op de werkvloer. Bij Kadasterlocatie De Brug hebben in dit kader verschillende interventies plaatsgevonden, zoals de overgang naar werkplekdeling. Om de implementatie van deze interventies te ondersteunen heeft het CfPB een nieuw instrument ontwikkeld, het werkplekspel. “We wilden met de inzet van het werkplekspel ervoor zorgen dat de medewerkers met elkaar het gesprek aangaan met betrekking tot de nieuwe werkomgeving,” zegt Joop van Eekeren, plv. directeur Facilitair Bedrijf bij het Kadaster.

In gesprek over de voor- en nadelen

Afgelopen zomer werd het werkplekspel daadwerkelijk ingezet bij locatie De Brug en zijn de medewerkers met elkaar het gesprek aangegaan. In verschillende sessies speelden zowel medewerkers als managers het spel. “Ik kijk positief terug op het gebruik van het werkplekspel. Ook van de medewerkers hebben we vooral positieve geluiden gehoord,” aldus van Eekeren. “Het heeft in ieder geval het effect dat men het met elkaar over de voor- en nadelen van werkplekdeling heeft. Ons doel, het bespreekbaar maken van het onderwerp, is hiermee bereikt”.

Geen wij-zij spelletje

Het bij het Kadaster invoeren van een ander werkplekmodel dan het meer traditionele model van voorheen, gaat niet alleen de huisvester aan, maar is vooral een management tool om op een andere manier met elkaar te gaan werken, met elkaar te communiceren en met elkaar op de werk vloer om te gaan. Het bespreken van gewenst gedrag in de nieuwe huisvesting kan daarmee echter ook tot flinke discussies leiden. Van Eekeren benadrukt dan ook dat bij het inzetten van het werkplekspel een goede voorbereiding door de organisatie en het management erg belangrijk is. “Als je het spel met de medewerkers speelt, moet je de uitkomsten serieus nemen en de consequenties aanvaarden. Ook moet je erop bedacht zijn dat het management en de medewerkers niet tegenover elkaar komen te staan. Het moet geen ‘wij – zij’ spelletje worden”.

Gedragsregels

Als tijdens het spel blijkt dat de medewerkers het over sommige kwesties niet met elkaar eens worden, kan het handig zijn om samen enkele gedragsregels op te stellen over deze kwesties. Zo is dit ook bij het Kadaster gedaan. ”Maar het zijn geen strenge regels hoor,” zegt van Eekeren. “De nadruk ligt op het bespreekbaar maken en houden van problemen in de werkomgeving”.

Zijn er bij het Kadaster, behalve het opstellen van enkele gedragregels, al andere concrete beslissingen genomen op basis van de uitkomsten van het spel? “Nee, op dit moment heeft de inzet van het werkplekspel nog niet geleid tot harde beslissingen,” zegt van Eekeren. “We zijn nu bezig met de evaluatie van het nieuwe werkplekmodel aan de hand van de tevredenheidsenquête WODI Light. We willen de resultaten van het werkplekspel en WODI Light straks samen gebruiken om het nieuwe werkplekmodel te evalueren en op basis daarvan eventuele beslissingen nemen.”

Ontwapenend

Inmiddels staat het Kadaster aan de vooravond van implementatie van het nieuwe werkplekmodel bij meerdere vestigingen. Ook hier zal aandacht worden besteed aan het bespreekbaar maken van het onderwerp onder de medewerkers. Van Eekeren: “Voordat het werkplekmodel landelijk wordt uitgerold, willen we ook daar het werkplekspel gaan inzetten. Het werkplekspel is een instrument in de vorm van een gezelschapsspel. Dat heeft tóch iets ontwapenends, het haalt de zwaarte van het onderwerp af. Ik zou de inzet van het spel iedereen aanraden die aan de vooravond staat van het introduceren van een ander soort werkomgeving.”

Meer informatie

  • Artikel over het werkplekspel in FMM maart 2008: klik hier
  • Recentie werkplekspel in weekblad Facilitair en Gebouwbeheer: klik hier
  • Pdf folder werkplekspel: klik hier