Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Wetenschappelijk onderzoek We werken thuis

Wetenschappelijk onderzoek We werken thuis

25 maart 2020

Wetenschappelijk onderzoek We werken thuis

Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Onderstaand bericht is de weergave van het persbericht dat vandaag 25 maart naar de media is gestuurd.   Updates van het oorspronkelijke bericht dateren van 1 september resp. 21 april.

DELFT – Het zijn ongekende tijden. Als gevolg van de huidige corona-maatregelen werkt een groot deel van Nederland plotseling thuis. Voor de wetenschappers van kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) in Delft biedt de huidige situatie een onverwachte kans. Samen met Aestate/Ontrafelexperts , TU Eindhoven en TUDelft  onderzoeken wij gedurende de komende twee maanden de effecten van thuiswerken.

U kunt met uw organisatie meedoen! Over de opbrengsten leest u hieronder, de kosten bedragen: voor iedere individuele medewerker die meedoet aan een wekelijkse enquete gemiddeld 5 minuten per week gedurende 8 tot 9 weken. Als organisatie betaalt u als MKB onderneming (tot  250 medewerkers)  2250 euro ex BTW en als grote organisatie is dat 5000 euro ex BTW.

Van af en toe thuiswerken naar verplicht thuis.

Nederland is een land waar al regelmatig zo nu en dan vanuit huis wordt gewerkt. Maar als gevolg van de corona-crisis gebeurt dit momenteel opeens op nooit eerder vertoonde schaal. Het CfPB grijpt de huidige situatie aan om de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken nauwkeurig in kaart te brengen. Gedurende de komende twee maanden zal een groot aantal thuiswerkers, werkzaam bij uiteenlopende organisaties, met regelmaat korte vragenlijsten invullen. Bovendien kunnen zij via een digitaal kennisplatform tips en ervaringen uitwisselen.


 

Inhoud van het onderzoek

Vragen die in het wetenschappelijke onderzoek aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, het aansturen van medewerkers en de beleving van sociale cohesie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren. Er zijn tal van partijen in de markt die momenteel informatie bieden over thuiswerken. Maar er is sterke behoefte aan wetenschappelijk gevalideerde kennis op dit gebied. De huidige situatie biedt ons als onafhankelijk kenniscentrum de kans om betrouwbare en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.”

Het onderzoeksvoorstel kun u hier downloaden.

Meedoen  of  Meer weten?

Aanvullende informatie over de praktische kant van het onderzoek is hier te downloaden.  U kunt contact opnemen met het Center for People and Buildings (CfPB) via  Wim Pullen, tel: 06 51 21 16 30, e-mail: w.r.pullen@tudelft.nl

Nieuwsberichten en resultaten

Resultaten, nieuws, blogs en discussies kunt u op de website van het onderzoek  klik hier volgen. Maar ook op LinkedIn staan nieuwsflitsen.

De datacollectioe loopt door tot december 2020. In potentie doen dan maximaal  rond de 50.000-60.000 respondenten mee in drie cohorten: I april-juni, II juli-september en III september/oktober tot en met december. We verwachten een behoorlijk goede dooorsnede te hebben van de kenniswerkende beroepsbevolking.  In oktober publiceren we eerste tussenstanden