Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Test nieuwsbrief

Test nieuwsbrief

 

Reacties en Info
www.cfpb.nl
info@cfpb.nl
015-2781271
NIEUWSBRIEF MAART 2016
Inhoud
“We don’t—or shouldn’t—spend tens of millions of dollars to build or renovate buildings because we want to save energy costs or reduce space. Those should be secondary to the real benefit of the building— helping the organization meet its fundamental business objectives”.
Frank Becker, Workplace Strategy Summit, Reading UK, 2014
 
Heeft een investering in huisvesting een rendement in stenen of in de business? Voor Becker, inmiddels met emiritaat, is het antwoord helder. Je haalt het meeste uit huisvesting als je deze inzet om de echte organisatiedoelen te bereiken. En dat is niet kostenbesparing, maar het beter laten renderen van 'its most fundamental business resource: people’.
 
Daarbij draait het om twee zaken: je moet ervoor zorgen dat het huisvestingsconcept toegevoegde waarde heeft voor de organisatie en de mensen die er werken, en je moet er bij het invoeren voor zorgen dat de mensen enthousiast worden voor het nieuwe concept.
 
In deze CfPB nieuwsbrief besteden we aandacht aan de proceskant van invoering van andere werkwijzen. Of je het nu HNW (beetje sleets) noemt, slim werken, anders werken, ons werken, wijs werken of geen naam geeft, het gaat erom de echte behoeften van de organisatie en zijn mensen in het oog te houden!

Wim Pullen
Handig: Interventiespel faciliteert nadenken over veranderaanpak
In bijgevoegde pdf treft u een aantal van de interventies die in de praktijk ingezet worden om het draagvlak voor flexwerken / HNW te vergroten. Bedoeling is dat u de interventies uitknipt, schudt en (omgekeerd) op een stapel legt, om ze vervolgens in het project- of implementatieteam te bespreken. Teamleden pakken om beurten een kaart van de stapel en geven - met motivering - aan of ze de interventie zouden willen toepassen. De anderen reageren hierop waarna de interventie in een vak goed idee │slecht idee │? │ wordt gelegd. De oefening kan gebruikt worden als eerste aanzet(je) voor het opstellen van een veranderplan. Daarnaast is de oefening nuttig om met elkaar uit te wisselen hoe een ieder denkt over de te volgen veranderaanpak.
 
Top vijf plus- en minpunten van het flexkantoor
Werkomgevingen worden steeds flexibeler, opener en gevarieerder. Dat heeft de nodige consequenties voor zowel organisatie, managers als medewerkers. Op het congres Over Het Nieuwe Werken verzorgden Iris de Been en Fien Thoolen twee maal voor een volle zaal een workshop over dit thema. Lees meer ...
Implementing Innovative Workplaces
Terugblik op een internationaal multi-case onderzoek van Frank Becker e.a. (1994) waarin de focus lag op de implementatiekant van werkplekinnovatie. De uitkomsten waren opvallend. Zo vonden de onderzoekers dat business driven projecten aanzienlijk succesvoller waren dan cost driven projecten. Verder bleek de impact van het proces op het eindresultaat erg groot te zijn. En een geslaagde pilot zegt weinig over het succes van de verdere uitrol. Lees meer ...
 
 
Futures Forum gestart
Futures Forum, een gezamenlijk initiatief van het CfPB en Hospitality Group, is een onderzoek naar de toekomst van werk en de toekomstige werkomgeving. Eind november vond de startbijeenkomst plaats. Het forum haalt relevante trends en ontwikkelingen op en brengt in kaart welke gevolgen deze hebben op werk, de werkomgeving en het faciliteren van de toekomstige eindgebruiker. Het forum bestaat uit een onderzoeksconsortium van grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties die inhoudelijk participeren en expertise inbrengen. Lees meer ...
 
België maakt werk van implementatie HNW
Toen we in ons land enthousiast en in grote getale HNW gingen invoeren, keek men in België eerst de kat uit de boom. Maar de laatste jaren begint HNW ook aan een opmars bij onze buren. Hierbij valt op dat men in België meer lijkt te kiezen voor strategische werkplekinnovatie en een integrale benadering en dat er veel aandacht wordt besteed aan het implementatietraject. Verder valt het op dat de overheid en de vakbonden zich meer met het onderwerp bemoeien. Zo publiceerde de Stichting Innovatie en Arbeid bijvoorbeeld het informatieve rapport 'Wat als we nieuw gaan werken’. Lees meer ...
 
Nieuw kennisaanbod ter ondersteuning van het invoeringsproces
Met enkele nieuwe korte praktijkgerichte opleidingen willen we bijdragen aan het succesvol(ler) invoeren van werkplekinnovatie en HNW. Klik op de titel voor een toelichting.
  1. Masterclass veranderaanpak nieuwe manieren van werken
  2. Leiding geven in de nieuwe werkomgeving
  3. Nieuwe werkdag in beeld
  4. Intervisie+ voor projectleiders
  5. Intervisie+ voor eerstelijnsmanagers
 
Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie
In algemene zin kan gesteld worden dat mislukte organisatieveranderingen toegeschreven kunnen worden aan twee hoofdoorzaken: de verandering zelf voldoet niet of de verandering wordt niet omarmd door de betrokkenen. In 1963 vatte experimenteel psycholoog Norman Maier dit in een simpele formule E = K x A: het effect (E) van een verandering hangt af van de kwaliteit (K) van de oplossing maal de acceptatie (A) door de betrokkenen. Beide moeten dik in orde zijn, anders wordt het niks. Wat betekent dat voor het invoeren van werkplekinnovatie?
Lees meer ...
 
HBO FM scriptieprijs 2015: Kwame Osei knap tweede
Nadat hij eerder met zijn scriptie ‘De voorspelbare werkplek van een werknemer met autisme’ de scriptieprijs van de FGB Facility Group had gewonnen, viel Kwame nogmaals in de prijzen met de een na beste HBO FM scriptie. Stagebegeleider Fien Thoolen was bij de prijsuitreiking en doet verslag. Lees meer ..
 
 
Een goede werkomgeving voor iedere organisatie