Center for People and Buildings

U bent hier: >>Vlaamse publieke omroep maakt nieuw gebouw

Vlaamse publieke omroep maakt nieuw gebouw

27 maart 2017

Vlaamse publieke omroep maakt nieuw gebouw

De VRT in Brussel is bezig een nieuw gebouw te maken (55.000m2, 147 mln Euro, gereed 2021). Om inzichten te delen met collega omroepen werd door deze Vlaamse publieke omroep in samenwerking met de European Broadcasting Union EBU een internationale workshop georganiseerd op 23 en 24 maart (de NPO ontbrak als deelnemer!). Op dag één was naast prof Theo Compernolle ook Wim Pullen key note spreker.

Open kantoor past niet bij ons brein

Compernolle, arts en neuropsychiater ging in op zijn favoriete en soms provocerende standpunt dat een open kantoor (definitie van openheid is dat het om kantoorruimten gaat waar meer dan drie personen tegelijkertijd in werken) niet past bij ons brein. Er zijn teveel prikkels en dat is niet goed voor productieve arbeid. Dat komt bovenop het feit dat veel werknemers een chronisch slaaptekort hebben en ervoor kiezen om in een voortdurende staat van paraatheid te zijn omdat ze op elk signaal van het een of andere elektronische apparaat reageren. Populaire media beweren dat we dat wel aankunnen want multitasken, dat kunnen we toch? We houden onszelf vaak voor de mal door hierin te geloven. In een gloedvol betoog en met wat testjes maakte Compernolle de deelnemers bewust dat rust en concentratie cruciaal zijn, “en dat heb je niet in een open kantoor waar de telefoon de grootste boosdoener is”.

Misschien wel met juiste mix van werk- en overlegplekken

Hoewel er een grote overlap is tussen de onderzoeksuitkomsten van het CfPB en de opvattingen van Compernolle is er toch nog wel iets te zeggen voor andere werkplekindelingen en werkplekgebruik. In zijn presentatie (klik hier) ging Wim Pullen in op ‘Definitions and developments’. Het open kantoor kent niet 1 classificatie, maar is een mix van typen plekken. De CfPB WerkplekWijzer biedt daarvoor een goed overzicht. Voor de aanwezige omroepen en EBU leden zou een goede definiëring van werkruimten in het (fysieke) medialandschap handig zijn. De wereldwijde media community die bezig is met nieuwe werkomgevingen (en dat zijn er nogal wat met deelnemers in deze workshop uit Korea en Canada) kan daar nuttig gebruik van maken. Welke differentiatie ken je in radio of televisiestudio’s? Dat is inmiddels meer dan u denkt en de ontwikkelingen gaan snel. Zo herbergt het VRT een aantal start-ups waarmee onder de naam Sandbox geëxperimenteerd wordt met “nieuwe” radio en televisie / media.

Compassie helpt

Compernolle presenteerde zijn “open kantoor” als een disaster maar hij ging voorbij aan de mogelijkheid dat mensen hun gedrag aanpassen aan de meer open werkomgeving. Allereerst kunnen mensen ontsnappen en elders werken. Niet altijd een oplossing, maar soms effectief. Mensen kunnen ook meer rekening houden met elkaar. Op basis van waarden en normen compassie met de collega’s te tonen, door bijvoorbeeld niet te hard in de telefoon te praten of daarvoor even je werkplek te verlaten, of door een ander ook de werkplek van zijn of haar voorkeur te gunnen.

We zullen het gaan zien. Want de activiteit gerelateerde werkomgeving wordt veel gepromoot (zie bijvoorbeeld hier) en er zijn nog niet veel passende ontwerpen die tegemoet komen aan de als negatief ervaren condities voor concentratie, privacy, akoestiek etc.

In de tussentijd verwerkt de VRT alle inputs die ze kregen in de verfijning van het definitief ontwerp voor het nieuwe gebouw zodat de doelstellingen “fier op de VRT” en “een aangename werkomgeving” daadwerkelijk gerealiseerd worden.