Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvestingskeuzemodel centraal in kennisoverdr...

Huisvestingskeuzemodel centraal in kennisoverdracht aan Haagse FM'ers

17 februari 2012

Huisvestingskeuzemodel centraal in kennisoverdracht aan Haagse FM'ers

Het Huisvestingskeuzemodel gaat in op de inhoudelijke en procesmatige keuzes bij huisvestingsvraagstukken en biedt een handvat om vanuit organisatievisie en ambities te komen tot een onderbouwd huisvestingsbeleid en/of -concept. Dit model en de onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk stonden centraal in een kennistraject van CfPB en FM Haaglanden.

FM Haaglanden verzorgt de facilitaire dienstverlening voor meer dan 12.000 medewerkers van een aantal departementen in Den Haag. Binnen FM Haaglanden verzorgt de afdeling Advies, Projecten en Ontwikkeling (APO) dienstverlening en advies aan deze Haagse departementen. Na de besluitvorming over de Fysieke Werkomgeving Rijk in juni 2012 wilde de afdeling APO verkennen hoe zij haar dienstverlening kon actualiseren op basis van het nieuwe beleid.

Van september tot december 2011 is in korte tijd veel aandacht besteed aan de aspecten die de dienstverlening van APO raken in relatie tot het nieuwe beleid Fysieke Werkomgeving Rijk en het onderliggende instrumentarium.

Het kennistraject combineerde theorie en praktijk door in korte oefeningen de theorie op eigen cases uit het dagelijks werk toe te passen. De genomen besluiten over de Fysieke Werkomgeving Rijk zijn met behulp van het HK-model toegelicht. Daarnaast is gekeken naar de vertaalslag van ambities naar huisvestingskeuzes, de ontwikkeling van huisvestingsconcepten en de effecten van gebruik en beleving van de werkomgeving. Hierbij is verschillend door CfPB ontwikkeld instrumentarium ingezet, zoals het model Plekken en Activiteiten (PACT) en het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI).

De vertaalslag naar de dagelijkse praktijk is ondersteund door een rondleiding door Ria Hoogervorst in het ministerie van ELI en bijdragen van Gijs van Wijk (het Andere Werken en Huisvesten) en Rob Lommerse (Accovison). Zij deelden uitgebreid hun rijke ervaringen en denkbeelden. Als slot van het traject sloten een aantal relevante klanten uit het werkveld aan en werd de kennis over het HK-model (in spelvorm) en de diverse rollen en dienstverlening in het huisvestingsproces uitgewisseld.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management