Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Presentatie vernieuwde Werkplekspel en Werkplek...

Presentatie vernieuwde Werkplekspel en WerkplekWijzer

9 december 2013

Presentatie vernieuwde Werkplekspel en WerkplekWijzer

De bijeenkomst op 26 november j.l. waar het Center for People and Buildings (CfPB) het vernieuwde Werkplekspel en de vernieuwde WerkplekWijzer presenteerde was zeer geslaagd. Dat blijkt uit de vele reacties van de 120 gasten die de bijeenkomst in het gebouw aan de van der Burghlaan in Delft bezochten: de toekomstige locatie van de Bouwcampus.

Eindgebruiker ijkpunt bij start innovaties in de bouw

In het ochtenddeel werden de vernieuwde tools gepresenteerd en werd het eerste exemplaar van beide overhandigd aan BN’er (Bouwend Nederlander) Maxime Verhagen. Verhagen refereerde in zijn toespraak aan het belang van innovaties in de bouwketen en accentueerde de grote waarde van de eindgebruiker in de keten van de samenwerking. In de kern vormt de eindgebruiker het ijkpunt bij het starten van innovaties in de bouwketen. Hoe woont en werkt een eindgebruiker? Wat heeft een eindgebruiker op de werkplek nodig om optimaal te kunnen presteren? Zo maar een paar vragen. Hij pleitte voor het bevorderen van het inzicht van de partijen in de bouwketen om maatwerk te kunnen leveren; maatwerk dat is afgestemd op de eindgebruiker. Dat bevordert ook de mogelijkheid om een sterke positie te verkrijgen in de nieuw ontstane vraaggestuurde markt.

Wat weten we eigenlijk over de huidige flexomgevingen?

CfPB-bestuursvoorzitter Hans de Jonge hield een prikkelend verhaal over het belang van wetenschappelijke kennis, van feiten, voor de ontwikkeling van onze werkomgevingen. Dat was indertijd zijn drijfveer om zich sterk te maken voor het Center for People and Buildings. De (mislukte) kantoortuinen in de jaren zestig stoelden grotendeels op verhalen. Dat zou niet meer moeten kunnen. Maar hoe zit het eigenlijk met de flexomgevingen van tegenwoordig? Wim Pullen memoreerde aan het 12 ½ jarig bestaan van het CfPB en had een leuke verrassing in petto. Iedere bezoeker kreeg een WerkplekWijzer cadeau.

De nieuwe tools: uitleg en gebruik in de praktijk

Gerry Hofkamp en Evi de Bruyne gingen in op het wordingsproces van de vernieuwde instrumenten. Heel veel mensen hebben een steentje bijgedragen. Dat heeft geleid tot eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige, goed inzetbare instrumenten die bij vrijwel elk huisvestingstraject van pas komen. Claudia Bongers en Tamara Agatz vertelden over hun aanpak om te komen tot een nieuwe leeromgeving bij de Hogeschool Rotterdam. Dat moet een omgeving worden die veel meer is afgestemd op de behoeften van de studenten. De WerkplekWijzer komt hier goed bij van pas. Klik hier voor hun presentatie. Marie Mart Roijackers wist het publiek als laatste spreker voor de lunch te boeien met haar verhaal over de invoering van een innovatieve werkomgeving bij het OM in Amsterdam. Hierbij werd een bepaald niet alledaagse aanpak gehanteerd. Het werkplekspel speelde een belangrijke rol en daaraan werd door vrijwel alle medewerkers meegedaan. Daarnaast werd een uitgebreid scala aan artistieke hulpmiddelen en interventies ingezet om de medewerkers te prikkelen voor de interne veranderingen en aandacht te genereren voor de bedrijfscultuur. Klik hier voor haar presentatie.

Het was verder nog de bedoeling dat huisvestingsconsultant Michaël Geerdink in het ochtenddeel zijn licht zou laten schijnen over de vernieuwde WerkplekWijzer. Hij recenseerde in 2006 de oude Werkplekwijzer en was het met ons eens dat het interessant zou zijn dat te herhalen voor de nieuwe WerkplekWijzer. Helaas was hij verhinderd. Maar niet getreurd. Hier vindt u zijn videoboodschap. Mensen die liever lezen kunnen hier klikken voor de geschreven recensie.

Hier vindt u een videoverslag van het ochtendgedeelte (opname Bruno Setola).

Verdieping en discussie

Na een smakelijke lunch was het ’s middags tijd voor verdieping en discussie.

In de workshop Organiseer het Werkplekspel stond de HOE-vraag centraal. Hoe sluit je met het spel aan bij de spelende organisatievraagstukken? Wie laat je het spel spelen? In welke samenstelling, en wanneer? Klik hier voor een verslag en hier voor de powerpoint presentatie.

In de workshop Speel het Werkplekspel konden de deelnemers ervaren wat het spelen van het spel inhoud, wat nieuw is en welke gespreksstof het spelen oplevert. Diverse deelnemers gaven aan positief verrast te zijn door het - nu eens zelf ervaren - nut van het spel. Klik hier voor de powerpoint presentatie.

Tijdens de workshops rond het Werkplekspel bleek er grote behoefte te zijn om ervaringen over het spel te delen. Hiervoor is al een Linkedin groep gestart. Klik hier om u op te geven.

In de workshop De ene werkomgeving is de andere niet nam Wim Pullen de deelnemers mee in een zoektocht naar verschillen en constanten in hedendaagse werkomgevingen. Op de flipover ontstond een trendbeeld over de verschuiving van kantoortypen. De dimensies Layout (open-gesloten)  en Werkplekgebruik (Vaste plek-flexplek) maakten een 2x2 matrix waarin deelnemers hun observaties konden noteren. Daaruit bleek dat veel organisatie elkaar volgen in een trend naar meer open en meer flex. De les was om meer probleemgestuurd nieuwe concepten te ontwikkelen dan oplossingsgestuurd.

In de workshop Ingrediënten voor een prettige werkomgeving vertelden Iris de Been en Susanne Colenberg wat we hierover weten uit onderzoek, en vond daarna een gedachtenuitwisseling plaats aan de hand van twee cases: een heel goed scorende en een heel slecht scorende. Wat maakt het verschil? Klik hier voor een verslag en hier voor de powerpointpresentatie.

In de workshop Werkplekken die komen en gaan discussieerden Gerry Hofkamp en Theo van der Voordt met de deelnemers over de vraag hoe kantoorhuisvesting zich zal ontwikkelen. Men verwacht (o.a.): dat kantoorhuisvesting kleinschaliger gaat worden; dat de trend van het kantoor als ontmoetingsplaats verder doorzet; een toename van flexibele, multi-tenant  en functie-indifferente gebouwen; meer kantoren in de natuur en buiten de stad. Klik hier voor een kort verslag.

In de workshop Grenzen van de efficiënte werkomgeving. Is efficiënt ook effectief? verwende bestuurskundige Merijn Zee zijn publiek met een spervuur aan interessante sheets, die elk op zich al voldoende stof voor een complete workshop in zich leken te bergen. Merijn betoogt dat er veel winst te behalen valt wanneer huisvestingsvraagstukken in een bredere bedrijfskundige context benaderd worden. Hij deed tal van prikkelende uitspraken, zoals: ‘Organisaties die HNW invoeren verliezen hun ritme’, ‘Innovatie gaat niet vanzelf, dat moet je organiseren’ en ‘HNW heeft een blinde vlek voor structuurvraagstukken. Daardoor verliezen organisaties sluipenderwijs hun productiviteit’. Klik hier voor de presentatie van Merijn.

De dag werd afgesloten met een borrel. Er werd nog tot ver na de officiële sluitingstijd nagebabbeld.

_DSC1492small _DSC1390small _DSC1422small _DSC1496small _DSC1539small _DSC1562small _DSC1631small _DSC1652small _DSC1663small _DSC1671small _DSC1686small _DSC1744small _DSC1776small _DSC1826small cfpb-foto-klein